הימים האחרונים

טרנספוזיציהנקה x
הגFmענו לימיGmם האחרוניCmם
כFmל הנבואוGmת כבר מתגשמCmות C
הAbנה הימEbים האחרונBbים כבר מסתיימיCmם
אAbלה הימיGmם האחרוניCmם

ליוFmם ההוא כולGmנו מייחלCmים
נראFmה אותו חוזGmר בעננCmים C
חוזAbר מביא שלEbום ומממBbש את התקוCmוה
חוזAbר כדי לשפוGmט את הבריאFmה

Cmא-באAb עברBbו דורות שלמEbים ואתה
CmאתהAb נשאBbרת נאמEbן  Abישו-עEb אני אוהBbב אותך כל כךCm
AbומחכGmה לביאתךCm        

זFmה הזמן עכשGmיו להתעורCmר, זFmה הזמן עכשGmיו להתכונCmן  C
זAbה הזמן עכשיEbו לצאת ולBbקבל אותוCm
זAbה הזמן למלGmא את המנורCmות

הFmחתן יצGmא מחופתCmו, הוא מFmשתוקק לפגGmוש את כלתCmו  C
אנAbחנו קול קוEbרא כאן במדבBbר
"פנAbו לו דרך הGmנה האדוFmן!"

Abישוע חיGm והוא חוזר
Cmהוא לא שכח את כBbלתו
Abישוע חיGm והוא חוזרFm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה