הושענא

טרנספוזיציהנקה x
הושGענה, הושDענה, הושEmענה בCמרומDים

CנרומDם את שמךG
Cבלב מלDא תודGה
Cיהי שמךD מבורGך אדוEmן
הושAmענה בDמרומGים

ישGוע, ישוDע,
אתEmה הוא מלך הCמלכיDם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה