טרנספוזיציהנקה x
הודEו לאדוני כי טוב,
כי לAעולם, לעולם חסדו

הודEו לאדוAני, הודEו לאדוAני