הוא נתן לי

טרנספוזיציהנקה x
Amהוא נתן לי את שפתEmיי
Amאת שיריי ומילותEmיי
Dmאשא קולי אל אלוהFיי
Gתהילה לאדונAmי
Gתהילה לאדונAmי

Amהוא נתן לי את ידEmיי
Amבהן אביא לחמי, מימEmיי
Dmאשא כפיי אל אלוהFיי
Gאמחא אז כף לאדונAmי   G    Am

Dmהוא נתן לי Amאת כל אלה
Eובכל אלה אAmהלל אותו
Dmבכל ליבי, בAmכל נפשי,
בEכל מאודי אAmרומם את שמו G    Am

Amהוא נתן לי את רגלEmיי
Amושומר על צעדEmיי
Dmוכשרוחו הטוב עלFי
Gאקדיש מחול לאדונAmי   G    Am

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה