הוא מלך המלכים

טרנספוזיציהנקה x
הוCא   מFלך המלכCים, אדFון האדונCים מושFיע העולGם
הCוא שFם מעל כל שCם, שמFו עמנואCל, גדFול מעGל כולCם

 כFל ברך תכרGע וכל לשCון תודAmה
שFישוע הGוא אדCון
כFל ברך תכרGע וכל לשCון תודAmה
ישDmוע מGלך, ישEmוע מAmלך, ישFוע מGלך העולCם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה