הוא ימלוך לעולם ועד (ויצא חוטר)

טרנספוזיציהנקה x
ויצEmא חוטר מגDזע ישCי   B
ונAmצר יפרBmה משורשEmיו
ונEmחה עלDיו הרCוח  B
רAmוח חכמBmה ובינEmה

הGוא ימלDוך לעולCם ועGד
הEmוא ימלDוך לעולCם ועGד
הGוא ימלDוך לעולCם ועGד
הEmוא ימלDוך לעולCם ועGד

והרEmיחו ביראDת יהוCה   B
למראAmה עינBmיו לא ישפוEmט
ושפEmט בצDדק דליCם   B
והוכAmיח במישBmור לענווEmים

ואסEmף נדחDי ישראCל   B
ונפוצAmות יהודBmה יקבץEm
ועומEmד לנDס עמיCם   B
והיתAmה מנוחתוBm כבוEmד

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה