הביטו אליו

טרנספוזיציהנקה x
נתקרAmב אל כס החסד לבקFש רחמים,
נסAmירה כל מעמסFה.
בסבלנAmות נרוץ את המירFוץ הערוך לפנGינו.
בהביטAmנו אל ישוע, מכונFן האמונה, וAmמשלימFה,
אשר בעAmד השמחה, סבFל את הצלב ובז לחGרפה.

הבCיטו אלFיו
הבCיטו אלFיו   G
הבAmי--טGו אלFיו
שGה האAmלו-הGי---Fם
שGה האAmלו-הGי---Fם

התבוננGו אל האחד שסבFל,
כדי שלGא תתעייפו, ולא תרפFה נפשיכם.
Amלמען לא יסטGה הצולFע, כי אם ירפGא.

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה