דור דורשיו

טרנספוזיציהנקה x
Amמי יעלFה בהCר אדונEmי
Amמי יעמFוד במקCום קודשEmו
Amמי יקרFא בשCם - הG' צבאAmות  F    C    Em

Amמי יצFום עד בCוא החתEmן,
Amמי יחזFיק מעמC---דEm!
Amמי ישמFע את קCול הG' קורFא ואומGר

Cזהו דור דורשGי,
מבקשי פנAmי שרים לי כל הכבודF, כל הכבוCד

Amנע--לFה בהCר אדונEmי
Amנע--מFוד במקCום קודשEmו
Amנקר-Fא בשCם - הG' צבאות

Amנצ--Fום עד בCוא החתEmן,
Amנח--זFיק מעמC---דEm!
AmונשמFע את קCול הG' קורFא ואומGר

הפרFוכת נקרעה ואנGחנו מתקרבים
מתקרבFים אל תוך הקודש
קGודש הקודשים

Cאנחנו דור דורשGיו
מבקשי פנAmיו שרים לו
כל הכבFוד, כל הכבCוד

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה