גול על אדוני

טרנספוזיציהנקה x
גוDmל, גול, גול על אדוני דרכך
גול, גול, גול על אדוני דרכךDm

גלילה למעלה