גדול אדוני כבוד ותפארת

טרנספוזיציהנקה x
C#mבכל יום אברAכך
C#mאהללה שמךA לעולם ועד
C#Mכי גדול אדוני ומהולAל מאוד
אין חC#mקר לגדולתוA

גדC#mול אדונDי, גדוC#mל אדוני  D
גדוC#mל אדונDי, גדול אדוניB

Eגדול אדונBי - Aכבוד ותפארת
לשמךC#m הר-Bם אדAון
Eגדולים ונBפלאים,A מעשיך אדונC#mי אלוהBי צבאוAת

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה