גדול אדוני (הללויה)

טרנספוזיציהנקה x
גדEול אדונAי ומהולל מאוEד
בעיEר אלוהינוA בהר קודשEו

אבC#mוא אל מזבBח אלוהEים
אל אל שמחAת גילי
אקרC#mיב פרי שפתBיי לפניךA
ואזכוC#mר מה גדולוBת עשיתA
עבוריB

הEללויה כי מלC#mך אדוני אלוהינו,
הBללויה כי מלAך אדוני צבאות

הנC#mה משכBן אלוהיEם עם בני אדAם
הC#mמה יהיוB לו לעAם
הוא ימחC#mה כול דמעBה מעינAם
ומC#mוות כאBב וזעקAה לא היו עוBד

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה