ברוך הבא

טרנספוזיציהנקה x
ברוEmך הבא בשAmם אדוני
Cה--לDלו--יEmה

ברוAך הבEmא, בשAם אדונEmי
ברוAך הבEmא, בשCם - אD--דונEmי
הC--ללוD---יEmה, הCלל--וDי---Emה

גלילה למעלה