ברוך אתה אדוני (נהלל אותך אדון)

טרנספוזיציהנקה x
Emנה-לCל אותךD אדוGן
Emנרו-מCם את שמךD מ-עGל כל שEmם
נהלCל אותךD אדוGן
Emונכר-Cיז את מלכותךD

G   ברוך אתDה אדונEmי
אלוהCינו מלך העולGם
Gברוך אתDה אדונEmי
אלוהCינו מלך העולGם

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה