בטחו באדוני

טרנספוזיציהנקה x
בטְחEmוּ בַּאֲדוֹנָי Bעֲדֵי עַEmד!
בִּטְחEmוּ בַּאֲדוֹנָי Bעֲדֵי עַEmד!

כִּי בְּיָAmהּ אֲדוֹנָי צוּר עוֹEmלָמִים.
כִּי בְּיָBהּ אֲדוֹנָי צוּר עוֹEmלָמִים.

גלילה למעלה