בטחו באדוני

טרנספוזיציהנקה x
בטְחEmוּ בַּאֲדוֹנָי Bעֲדֵי עַEmד!
בִּטְחEmוּ בַּאֲדוֹנָי Bעֲדֵי עַEmד!

כִּי בְּיָAmהּ אֲדוֹנָי צוּר עוֹEmלָמִים.
כִּי בְּיָBהּ אֲדוֹנָי צוּר עוֹEmלָמִים.

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה