בורא עולם אל ריבון

טרנספוזיציהנקה x
בורEא עולם, אCל ריבון
Dאת העולם יצEרת
השמEים והאCרץ
הם Dמספרים כבודEך

קדEוש, קדוש, קדוCש שמך
Dאלוהים לנEצח
ישוEע מה ראוCי אתה
Dאהלל רק אותךE


מהולEל  Aאת-Bה
לא בגלCל מי שאנDי, אלא מי שאתEה
מקודE--שA שמךB
לא בגלCל מי שאנDי, אלא מי שאתEה


קCח את חיי לךD אדון,
קBmח את שפתי אשEmיר לך
עשCני כלי ראוDי לשירותEך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה