בוא נא בוא


טרנספוזיציהנקה x
בCוא נא בGוא,
מלFא את המקדGש הזCה
מלFא את המקדGש הזCה
בכבוDmד האלוהיGם, בכבFוד האGלוהיCם

גלילה למעלה