בואו ונשוב

טרנספוזיציהנקה x
בוDmאו ונשAmוב אCל אדGוני
הDmוא ירפAmאנו ויחבCוש את מכGאובינו
ביוFם השCני הEmוא יחיAmינו
וביFום השלישי יקימAmנו


נFחיה, נחיAmה לפנEmיו
ונFדע, נAmדע את אדEmוני
וFהוא יבוא, הAmוא יבוא אלEmינו
הFוא יבוא, אלינו כגAmשם  G

הDmשיבנו אAmדוני אCל--יGך
ואDmליך אAmדוני נCשובGה
בFוא וחCדש, חEmדש את ימAmינו
חFדש את ימינו כקדAmם

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה