בדמך

טרנספוזיציהנקה x
1. EאדוBן ישוC#Mע   Aבוא וBמ--לE--א
Eאת נBפשותיC#Mנו   Aבוא וBמלEא
2. EאדוBן ישוC#Mע   Aבוא וBרפEא
את לBיבותיC#Mנו   Aבוא וBרפEא
3. בדמAך  E ניצBלנו ממC#Mוות
AברחמיEך מצBאנו חיC#Mים
AבחסדךE אBנו נושC#Mענו
AולךB אנו מודEים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה