באנו לפניך וקוראים בשמך

טרנספוזיציהנקה x

באAmנו לפניFך וקוראGים בשמAmך
רוציAmם שתבFוא ושתשפGוך את רוחAmך
אנAmו על ברכFינו לפניGך אדוAmן
גלAmה את עצמך FלנGו היוAmם

עשFה רעש גדוGל בשמיAmים
גלFה את עצמךG כאן בארAmץ
עשFה רעש גדוGל בשמייAmם
בוFא בקGול השופAmר

אנFו נראCה מתיGם קמיAmם
עמיFם שלמיCם חוזרGים אליAmך
אנFו נראCה מלאכGים שריAmם
אדFון שתשפוך את האשG שלAmך
אדFון שתשפוך את האשG שלAmך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה