באנו לכאן להלל אותך

טרנספוזיציהנקה x
אCבא הנDני, קבGל אוCתי
וDבוא קח יGדי
תטהCר את כוDלי, זGאת תפילתCי
ואהלDל אותך בלב נGקי

lp_chorus
לשCרת אותDך זGאת תכלית חCיי
לשמAmוע את קולDך יומיGום (את קולך יומיום!)
כי אתCה אל חDי, מקGור השלCום
ואAmשיב לך תוDדה בששGון

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה