את ידי ארים לך

טרנספוזיציהנקה x
Gאת ידיC ארים לךD,   C
G אני אוהCב לשיר לךD אד-וCן 
Gאת חייCך הקרDבת למענCי,
Gתודה ישוCע שהושDעת אותיC

Gמן השמייCם לאDרץ אהCב-תנGי 
מן האCרץ אל הצלDב לפדוCת אותיG,
אל הקCבר מן הצלDב ואז האEmל הקים אותךC,
את ידDי ארים לךG    C    D    C

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה