אתה עברת כל גבול

טרנספוזיציהנקה x
1. עד היוGם נשארת נCא--מGן 
ועד הסוGף אתה פה לCצי--דGי
עד שתבוGא אהCלל אותGך
ואז לנDצח, כן אז לנCצח

לאהבתךG אין תאריCך תפוגGה
לא קייGמת לחסדךC מכסGה
אין מספיק מיליGם שאוכCל לשיGר
כי אתDה עברת כלF# גבול

פז': Cמעבר למחשבה שלGי, מעבר לציפיה שלי
Emאתה עברת כל גבול, F#אתה עברת כל גבול

2. חדש אותGי, חדש אCת ליבGי
חדש את מGה, מה שאנCי מכיGר
על חסדך Gועל כCל טובGך
אניD רוצה יותF#ר עמוק

3. יCש תמיד הרבה יותר קרGוב
יCש תמיד הרבה יותר עמEmוק
אCבא תן לי עוד מרוחGך
עוד התגלDות

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה