אתה עברת כל גבול

טרנספוזיציהנקה x
1. עד היוGם נשארת נCא--מGן 
ועד הסוGף אתה פה לCצי--דGי
עד שתבוGא אהCלל אותGך
ואז לנDצח, כן אז לנCצח

לאהבתךG אין תאריCך תפוגGה
לא קייGמת לחסדךC מכסGה
אין מספיק מיליGם שאוכCל לשיGר
כי אתDה עברת כלF# גבול

פז': Cמעבר למחשבה שלGי, מעבר לציפיה שלי
Emאתה עברת כל גבול, F#אתה עברת כל גבול

2. חדש אותGי, חדש אCת ליבGי
חדש את מGה, מה שאנCי מכיGר
על חסדך Gועל כCל טובGך
אניD רוצה יותF#ר עמוק

3. יCש תמיד הרבה יותר קרGוב
יCש תמיד הרבה יותר עמEmוק
אCבא תן לי עוד מרוחGך
עוד התגלDות

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה