אתה מולך

טרנספוזיציהנקה x
אתה מולGmך עכשיו, אתה מחר תמלוך
אתה תמיד מלכת ואתה תמיד תמלוך
אני מכתיGmר אותך, מכתיר באהבה
אהבה שלעולם לא תיגמר

תGmן לי רק שעה אחת להFיות לרגליך
זה יותCmר טוב מאלף שנים בעולם
רGmק תקרא לי ואני אתחיFל לזמר
כי כCmל הכבוד מגיע לך
כGmל יום חדש, Fחסדך עלי
הו דם יקר, שה תמים
Gmאני חופשי להלFל בלי שום הרשעה

אנGmחנו נסיכים ואתFה הוא המלך
יורשי מלכות אלוהים
ביGmחד נמלוך, ביFחד כאן בארץ
לך אנחנו מחכים
כGmל יום במלכות הוא יוFם של חגיגה
כל יום במלכות מלא הלל לך
מGmהללים עד אור הבוקר(מFהללים גם עד הלילה)
מהללים אותו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה