אתה כוחי מצודתי

טרנספוזיציהנקה x
Gא--תDה כוחAmי----Em,  Gמצ-וDד--תAmי  Em
Gא--תDה צורAmי---Em, אדונCי

Gאה--Dבתי--Am,  Em  Gי--שוDעתי--Am,  Em  Gו---תDקוו-תAmי  Em
ישוCע, אתDה הכל עבוריG   

כי הצלת נפשיAm מ--Bן המוEmות
על סלע הקAmמת אBת רגליEm
אהלל אותךAm א--Bmדו--ניEm  D
ישוCע, אתAmה הכDל עבוריG

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה