אתה גדול

Stronger

טרנספוזיציהנקה x
יש אהבCה כה גדולGה שבכניCעה הלDכה לGצלב
כבלי שחCרר אDת חטEmאי, ממוות קCמת מוDש---יGעי
נאCמן, אתה אGלי, בסערCות, בDכל דGבר
לא אפחCד, בזאDת אבEmטח, ישוע Cחי בDת---וGכי


אתה גדGול, אתה גדDול, את החטEmא אתה ניצCחת
כי כתוGב שהוא קDם, ישוע חCי, אדDון הGכל

מהתחלCה ואין גם סGוף, בתקוCותך, אDאחז לרGוב
כי להחזCיר אוDתי לאEmב, שילמת אCת הכDל בGצלב


אז נרומCם את שמך ישועEm, שמך ישועC, שמך ישDוע
נרומCם את שמך ישועEm, שמך ישועC, שמך ישDוע

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה