אשירה לאדוני

טרנספוזיציהנקה x
ואנEי בחסדך בטAחתי,
יגל ליבEי בישועתךB
ואנF#Mי בחסדך בטAחתי,
יגל ליבF#Mי בישוBעתךE

אשירה להB', אשירה להC#M'
אשAירה להE' כי גמBל עלEי
אשירה להB', אשירה להC#M'
אשAירה להE' כי גמBל עלEי

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה