אשא עיני אל השמיים

טרנספוזיציהנקה x
Cאשא עינEmי אל השמיDם
CואפתEm---הD
,Cשתושיע את העDם שלךC
Emוהם יראו אותךD

פז׳ : כמושיGע   DישראלC
כאדוGן   וכDגואל C
שיבטחGו   בDשמך C
...וידעGו את רDצונך C

Gהושיעה, Cהושיעה
GהושיעDה את עמךC

Emכמה זמן עוד אחכCה
Emכמה זמן עד שתבואC
Em...כמה זמן עד שהDם יכירו
…Cיכירו בךD

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה