אשא עיני אל השמיים

טרנספוזיציהנקה x
Cאשא עינEmי אל השמיDם
CואפתEm---הD
,Cשתושיע את העDם שלךC
Emוהם יראו אותךD

פז׳ : כמושיGע   DישראלC
כאדוGן   וכDגואל C
שיבטחGו   בDשמך C
...וידעGו את רDצונך C

Gהושיעה, Cהושיעה
GהושיעDה את עמךC

Emכמה זמן עוד אחכCה
Emכמה זמן עד שתבואC
Em...כמה זמן עד שהDם יכירו
…Cיכירו בךD

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה