אשא עיני אל אדוני עוזי

טרנספוזיציהנקה x
Gmאשא עיניי אל אדוניCm עוזי
Dmאל אדוני עושה שמיGmם
Gmאהלל אותו בכCmל לבי
Dmאשתחווה לאדונGmי

אGmהלל אותוCm,  אDmהלל אותGmו
אשCmא עינDmי אל אדונGmי   עFליון  Eb
ואCmה--לDmל אותוGm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה