אשא עיני אל אדוני עוזי

טרנספוזיציהנקה x
Gmאשא עיניי אל אדוניCm עוזי
Dmאל אדוני עושה שמיGmם
Gmאהלל אותו בכCmל לבי
Dmאשתחווה לאדונGmי

אGmהלל אותוCm,  אDmהלל אותGmו
אשCmא עינDmי אל אדונGmי   עFליון  Eb
ואCmה--לDmל אותוGm

גלילה למעלה