ארוממך אדון

״I Will Exalt You Lordמתורגם מ״

טרנספוזיציהנקה x
זקDוק אני גם לקרבתך

אותAך אהלל, אותך אדרוש

בילGדך, בילBmדך אין לי AחייםG

נוכחDותך כאוויר לנשימה

לAך שירי ואהבתי

בילGדך, בילBmדך אין מAשמאותG

ארומGמך אדAון, ארומBmמך אדוןD

אין אל אחGר דומBmה לךA

ארומGמך אדAון, ארומBmמך אדוןG

אין שם אGחר רם BmונשאA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה