אני שלך

I AM YOURS

טרנספוזיציהנקה x
אGחכה D ל--Emך  C עד Gש--תDבוא
אGתן  D את חEmיי לCך אGד---Dון 
GאחכהD  לEmך  כCכל שGתבק-Dש
Gאמסור את כDל ליבEmי לך C אדוDן

אתה מGחפש Dכן אתEmה חפץ
בנCאמנ-Gים לליבךD
אז כשתGחפש Dאת הנאמניEmם לך
אדוCן אדבGוק רק בDך

אני שלךEm  C  כGן אניD
כולי שלךEm  C  G  D

Emאהבתי הראCשונה Gאהבתי היDחידה
Emאין עוד דבCר בישבילGי  D
Emלאן עCוד אלך Gליבי לךD אדון
Emאני זקוCק רק לךG

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה