אני נופל על פני

טרנספוזיציהנקה x
Aאהלל אותךC#m אדון
Aאהלל אותךC#m אלוהי

Aבכל ליביC#m,   Aבכל נפשיC#m
כולAי כולי שלךC#m, כוליA כולי שלךC#m    B

אני נופEל על פנBי, נותן לךC#m את רצBונותי A
אדון קEח את חיBי כקרבןC#m   חBי  לךA

תבוAא מלכותך יעשC#mה רצונך
תבוAא מלכותך יעשC#mה רצונך

אדוAן כפי שבשמיC#mים  Bכאן בארAץ
כפי שבשמיC#mים   Bכאן באAרץ
כפי שבשמיC#mים   Bכאן באAרץ, כאן באBרץ

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה