אני מאמין

טרנספוזיציהנקה x
הקשBmב ושמע לדברAי
את כל מילותGיי ישם בחיDיך  A
הרגBmש את ידיי על ליבךA
נותנות אהבGה ולוקחות צערךD   A

פזמון: אנBmי מאמין שלF#mא תגמר אהבתךG לעולDם  A
והיBmום אני מכריז שאתF#mה אבי ואנGי בנךD  A

Em   G   Em  G

לBmך בעקבותAי, ותראGה שאני אשנDה אותךA
גBmש לפנAי ותGן לרוחי למלDא אותךA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה