אני התחייה

טרנספוזיציהנקה x
פז': אנDי התחייAה   וBmהחייF#mם
אך יחיDה   G    D

אנBmי הוא לחם הF#mחי--יEmם, לGחם הAח--ייBmם
כGל הבDא אלAי
לא ירעGב ולEmא יצמא עוAד

אBmם רוחו של הF#mמק-יEmם את ישוGע מןA המתיBmם
שוכGן בקDרב-כAם
אז הוGא יחיEmה גם את גופכAם

מBmי שנמצא במשF#mיח  Em הו-Gא בריאAה חדשBmה
היGש--נוDת עברוA
והנGה נהיוEm לחדשוAת

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה