אני ארקוד

טרנספוזיציהנקה x
אהלEmל אותך אדAmון, כי רומDמת אותיEm
אני אקרEmא לך לעזרAmה, ושמDעת תפילתיB

חסדךEm בבוAmקר אמונתךD בלילותEm
כי גבCר חסדךG אדוני עליB

אני ארקוEmד גבר חAmסדך עליB
ישמח ליביEm גבר חAmסדך עליB
תגל נפשיEm גבר חAmסדך עליB
כי גבCר חסדךG אדוני עליB

מGספ-דDי הפAmכת למחוEmל לי
נפשCי העלGת משאוBל
למGען אזDמרך לעולAmם לא אשקוEmט
כי גבCר חסדךG אדוני עליB

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה