אנו אוהבים אותך

טרנספוזיציהנקה x
אדונCי אדוננוAm מושיעDmנו הנפלGא
אל קדCוש מחסAmנו אביעDmד ישוGע   C

Fאנו אוהבCים אותך Amבכל ליבEmנו
Fאנו אוהביCם אותך Amאתה כל Gחיינו
Fאנו אוהביCם אותך Amבכל ליבEmנו
Fאנו אוGהבים אותAm
Fאנו אוGהבים אותC

אדוני אדוננו מושיענו הנפלא
שר שלום גואלנו, אנו אוהבים אותך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה