אנא אדוני הושיעה

טרנספוזיציהנקה x
 Dmאנא אדוניBb הושיעה נא
Cאנא אדוני Aהצליחה נא
אDmנא אדוניBb האר פניCך   A

 ברוDmך הבFא בשGmם אדונAי
מביDmת אלוהיFם אברGmך את שמךA
פתחוDm   ליF שערי צGmדק אבוAא - בDmם אודה יBbה
אCנא אדוניAm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה