אם תחפש השחרור מעוון (כוח בדם)

טרנספוזיציהנקה x
Aאִם תְּחַפֵּשׂ הַשִּׁחְרוּDר מֵעָוֹAן 
יֵשׁ כּוֹEח בַּדָּם, כּוֹAח בַּדָּם,
אִAם תְּחַפֵּשׂ עַל הַחֵDטְא נִצָּחוֹAן 
יֵשׁ כּוֹEח נִפְלָא רַק בַּדָּםA.

פז': Aכּוֹח יֵשׁ, יֵשׁ, כּוֹDח יֵשׁ נִפְלָAא
רַק בְּדָEם הָנִּדְקָAר;
Aכּוֹח יֵשׁ, יֵשׁ, Dכּוֹח יֵשׁ נִפְלָAא
רַק בְּדָEם הַשֶׂה הַיָּקָAר.

אִAם תְּחַפֵּשׂ הַשִּׁחְרוּDר מִטֻּמְאָAה 
יֵשׁ כּוֹEח בַּדָּם, כּוֹAח בַּדָּם,
בּAוֹא הִתְרָחֵץ בְּמַעְיַDן גָּלְגָּלְתָּAא 
יֵשׁ כּוֹEח נִפְלָא רַק בַּדָּAם.

אִAם גַם כַּשֶּׁלֶג תִּרְצֶDה לְהַלְבִּAין 
יֵשׁ כּוֹEח בַּדָּם, כּוֹAח בַּדָּם,
כֶּAתֶם הַחֵטְא בִּזְרָמָDיו יֵעָלֵAם 
יֵשׁ כּוֹEח נִפְלָא רַק בַּדָּAם.

אִAם לְיֵשׁוּעַ תִּרְצֶDה לַעֲבוֹAד 
יֵשׁ כּוֹחE בַּדָּם, כּוֹAח בַּדָּם,
וּAבַמָּשִׁיחַ לָעַדD לַעֲמוֹדA 
יֵשׁ כּוֹEח נִפְלָא רַק בַּדָּAם.

גלילה למעלה