אם אלוהים איתנו

טרנספוזיציהנקה x
אEם אלוהים איתנו
מEי יעמוד נגדינו
אAם אלוהים איתנו
מEי יעמוד נגדינו
זBה שבתוכנו גדוAל מזה שבעולEם

הללEויה, הללויה, הללAויה, הללEויה
זBה שבתוכנו גדוAל מזה שבעולEם

הכAל אני יכול, הכל אני יכול
בעזרתוE של הנותן לי כוח
הכAל אני יכול, הכל אני יכול
בעזרתBו של הנותן לי כCוח

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה