אל שומרנו

טרנספוזיציהנקה x
השכיבנEmו אדונDי אלוהיAmנו לשלEmום
והעמידGנו מלכCנו לחיGים
ופרוAmש עלינו סוכEmת שלומך
כי אAmל שומרנו אתEmה

פזמון: כי אGל שומרנו מצילנו אתה
Cאל מלך חנון ורחום
שומEmר עמDו ישראGל לעד
ברCוך אתה אדונDי
כי אGל שומרנו מצילנו אתה
Cאל מלך חנון ורחום
שומEmר עמDו ישראGל לעד
ברCוך אתה אדונGי

ותקנEmנו בעצDה טובAmה מלפניEmך
הושיעGנו למCען שמךG
הגAmן בעדנו הסEmר אויב מעלינו
כי אAmל שומרנו אתEmה

שמEmור צאתDנו ובואBנו לחיEmים
ולשלGום מעתCה ועד עולGם
ובצAmל כנפיך Emתסתירנו כי אAmל שומרנו אתEmה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה