אל מלא רחמים

טרנספוזיציהנקה x

אDmל מלא רחמFים, מAmלך על כל אלוהיDmם
מDmזיז הרים בכוח מילתFך, האAmרץ רועדת לקראתDmך
כל שמFך ובריאתBbך יהFללוך:
"הלBbלויה, הלFלויה, הלBbלויDmה"

מDmלך צודק ונאמFן, מסAmע חטאי בך הושDmלם
יDmודע אתה זעקוFתי, אAmתה נלחם מלחמוDmתי
כמה טFוב אתה אBbלי לFך אשירה:
"הלBbלויה, הלFלויה, הלBbלויDmה"

אDmל מלא רחמיFם, מAmלך על כל אלוהDmים
אDmתה שומר על חFיי, לAmא ויתרת עDmלי

כDmל הכבוד וכל הגבורה וכFל התפארת לשמך (X2)

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה