אל כל הניסים

טרנספוזיציהנקה x
 Aבשמך עוורBים חזרו לראוC#mת
בזכותךB פסחים חזרו לצעודA
ועתה חרשBים יוכלו לשמוEע את קולךB
Aבשמך מתים חוזרים לנשוC#mם
בזכותךB ליבי חזר לפעוAם
ואתה נתת לי לטעוEם מחסדךB

פז':A אל כל הניסים אתהC#m
אל חיB
Aאין ולא יהיה כמותךE
אלוהיB

 בשמך אילמיBם חוזרים לצעוC#mק
בזכותך Bבוכים חוזרים לצחוAק
ועכשיו עצים חוזריBם לצמוEח במדבBר
Aדרכך אני אמשיך לצעוC#mד
כי בידך Bהרשית לאחוAז
בזכות דמך חוטא כמותי יכוEל להוושBע

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה