אל דמות ישוע

טרנספוזיציהנקה x
אל דמות ישGוע בCכל לGבי רוצה
לCהידGמות יותר, רEmק לדמוDתו
בכל מיGלה, מבט, וכוCונ---Gת הלב
בCכל מחשבGה אליו לDהידGמות

אל דמות ישוGע בCכל לבGי רוצה
לCהידמGות יותר, רEmק לדמוDתו
כל כישרונGות-ידCי אניח לפנGי פודי
בCכל פועGלי אליו לDהידGמות


להיEmדמות רCק לישGוע
להידEmמות לCבן עלDיון
לתת לרוחו לפעול בי רצוEmנו יום יום
להיCדמות רוצה רק לאדGון

אל דמות ישGוע בCכל לGבי רוצה
לCהידGמות יותר, רEmק לדמוDתו
קדוש להיGות, ענו, אוCהב כמו שהGוא אהב
בכCל מאודGי אליו לDהידמGות

אל דמות ישGוע בCכל לGבי רוצה
לCהידGמות יותר, רEmק לדמוDתו
הן הוא קנGה אותי, הCן הוא אGדון לבי
לCי הוא קרGא אליו להDידמGות

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה