אל אבותינו

טרנספוזיציהנקה x
Cאל אבותינו נכFריז את שמCך
מנCחה את הדרך לFעם סגולתCך
Eסלע, מEגן, רק בAmך בטוFחים, Dmבשם יGשוע
Cאל אבותינו נכFריז את שמCך
Cמנחמנו, מFציף בשמCחה
Eבו מצEרינו נמAmצא השלFווה, Dmבשם יG--שוCע

פז': נרומFמה את הCשם היקר
את Fשם מושיענו, ניCתן לו הדר
נרומFמה את הEשם הקAmדוש
Fאת שם יGשוע, Fאת שם יG---שוCע

 Cאל אבותינו נכFריז את שמCך
רוCאה את צרכינו, מגFשים הבטCחה
אEתה אל-רוEענו, דAmבר לא נחFסר, Dmבשם יGשוע
Cאל אבותינו נכFריז את שמCך
Cאין שם אחר אשר Fבו ניווCשע
Eגיל ושחEרור ניתAmנים בשם Fזה, Dmבשם יGש--וCע

 

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה