אלוהי

טרנספוזיציהנקה x
Gאני פשוDט רוצה לEmהלל אותך
Gאני פשוDט רוצה לברEmך את שמך
Gאז הנDה חיי קEmח אותם
GשהללDי יעלה כמו קטוEmרת אליך

פז: G  אDלו--הEmי---C--- Gאתה כל כDך יפה  בעיניEmי  C
G  אDל--והEmי  C --כGל חיDי אני אשיEmר לך

Cשירים של אהבGה  D  Em  C

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה