אלוהי ישעי

טרנספוזיציהנקה x
כמה טוGב חסדך אדוני עלDי,

כי דרכיEmך גבהDו מעל דרכיCי,
מחשבותיEmך מעDל מחשבותיCי,
אני נכנEmע לפניDך אדונCי,
בחיDי!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה