אלוהי ישעי

טרנספוזיציהנקה x
כמה טוGב חסדך אדוני עלDי,

כי דרכיEmך גבהDו מעל דרכיCי,
מחשבותיEmך מעDל מחשבותיCי,
אני נכנEmע לפניDך אדונCי,
בחיDי!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה