אלוהים לנו מחסה ועוז

טרנספוזיציהנקה x
אלוהAmים לנו מחסה עוזF,
עזרCה בצרוGת - Fנמצא Eמאוד. 

 אדוניAm צבאות עמנו,
Amמשגב לנו אלוהיF יעקGב
סלFה, סלGה סלה. E

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה