אינני בוש

טרנספוזיציהנקה x
אינני בוAmש בבשורת המשיEmח
שהרFי היא כוGח אלוהCי--םE
אינני בAmוש בבשורת המשיEmח
שהיא כFוח לכGל המאמיAmן

ליהודFי בראשונה ולכGל הגוים
בפיFך תודה ובליבךG תאמין
ישוFע הוא פודה גואל, הוא שGה האלוהים
נצלבF מת ונקבר, הוא קGם מן המתים

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה