אין שם אחר

טרנספוזיציהנקה x
F#mיֵשׁוּ--Eעַ   A, בֶּןD הָאֱלוֹהִיםF#m יֵשׁ-וּEעַ   A, הָאֱמֶDת וְהַחַיִּיםF#m
יֵשׁוּE---עַA, ניתנDה לָנוּ גישF#mה אֶל הָאָבD דַּרְכְּךָE
F#mיֵשׁ--וּEעַ   A, שֵׂהD הָאֱלוֹהִיםF#m יֵשׁוּ-Eעַ   A, קָרְבַּןD הַחַטָּאִיםF#m
יֵשׁוּE---עַA, ניתנDה לָנוּ סְלִיחָF#mה ב-Dשפיכת דָּמְךָE
פז':Dאֵין שֵׁAם אַחֵEר הניתF#mן לִבְנֵי אָדָDם
אֵין שֵׁAם אַחֵEר תַּחַת הַשָׁמַDיִם
אֵין שֵׁAם אַחֵEר שֶׁבּF#mוֹ נִיתַּDן להיAווש-עE!
 F#mיֵשׁ--וּEעַ   A, מוֹשִׁיDעַ וְגוֹאֵF#mל
יֵשׁוּEעַ   
, מְשִׁיDחַ יִשְׂרָאֵלF#m
יֵשׁוּE---עַA, כָּלD בֶּרֶךְ תִּכְרַF#mע
וְכָלD לָשׁוֹן תּוֹדEה שְׁ…

Dבַּשֵׁם הַזֶּEה, נפרצוF#m כְּבָלַEי המDוות!
Bmבַּשֵׁם הַזֶּEה, ניתנF#mה לָנEוּ חירDות!
Bmבַּשֵׁם הַזֶּEה, נקרעF#mה הַEפָּרוֹ--Dכֶת!
Bmבַּשֵׁם הַזֶּEה, ניתנF#mה לָנEוּ גישDה!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה