אין שינוי בו

טרנספוזיציהנקה x
אEmוצרנו Amהוא בשמיים
ואCף אחד לDא יגנוב אותוEm

פזמון: אלוהי השמAmיים, אלוהי השמEmיים
אלוהי השמCיים הוDא הכל יכוEmל
אלוהי השמAmיים, אלוהי השמEm---יDי---Cם
אAmין אין אDין שינוי בEmו

Emחכמתנו רAmק באלוהינו
אין חCקר לגדDול-תEmו

נEmיצחוננו Amלא בכוחנו
כי אCם באדDון ברוחוEm

Emעל חטאינו לפדAmות את נפשנו
ישוCע שילDם בדמEmו
בחEmסד כלפנו מפגAmיע בעדנו
גCם כיום כתמDול שלשEmום

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה