אין כמוך אלוהים

טרנספוזיציהנקה x
Aאין כמוך אלוהים
גואל ישראל
מושיDע העולם

F#mכי גבר עלDינו חסדךE

נהלAל אותך, נהלF#mל אותך בכלD ליבנו
נהלAל אותך, נהלF#mל אותך בכDל ליבנו
עכשיBmו בארץ ולנDצח בשמיEים

נשירA לך, נשירF#m לך שירD חדש
נשירA לך, נשיF#mר לך שיDר חדש
נשתחווBmה לך ברוEח ואמתA

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה